caovandanhcntt1

Joined: June 23 - 2017

Đánh giá

Ngày đăng: June 25 - 2017

DINING ROOM

"nhận xét"

(Food - 3, Service - 3, Space - 3, Value - 3)
Số lượt xem: 951 views

ngon

Ngày đăng: June 23 - 2017

DINING ROOM

"ngon"

(Food - 4, Service - 5, Space - 5, Value - 4)
Số lượt xem: 967 views