Công ty Fest.vn sẽ chính thức chấm dứt hoạt động vào ngày 31/03/2019. Xin bấm vào chi tiết.

Điều khoản sử dụng

Các điều khoản sử dụng này áp dụng cho đối tượng khách hàng truy cập, xem và sử dụng các chức năng, dịch vụ trên trang web FEST.VN thông qua bất kỳ thiết bị máy tính, máy tính xách tay, điện thoại di động hoặc thiết bị khác (sau đây gọi tắt là là Người sử dụng). Bằng cách truy cập và sử dụng trang web này, đường link dẫn chiếu trực tiếp đến trang web này, Người sử dụng thừa nhận rằng đã đọc, hiểu rõ, đồng ý và bị ràng buộc bởi Điều khoản sử dụng được nêu dưới đây, đồng thời Người sử dụng cam kết đã đủ tuổi theo luật định và không bị pháp luật cấm để sử dụng các dịch vụ trên FEST.VN. Nếu Người sử dụng không đồng ý với Điều khoản sử dụng dưới đây, xin vui lòng ngừng việc sử dụng trang web này ngay lập tức.

Trang web FEST.VN thuộc sở hữu của Công ty TNHH Fest và là trang điện tử về ẩm thực với hai nội dung chính là hệ thống đặt bàn trực tuyến thông qua trang FEST.VN và các trang review nơi chia sẻ những trải nghiệm cũng như thông tin bổ ích về ẩm thực. Hiện nay, Công ty TNHH Fest đã và đang liên kết cùng một số đối tác để đưa đến Người sử dụng nhiều tiện ích hơn trong việc đặt bàn trực tuyến tại hệ thống các nhà hàng trên FEST.VN. Qua đó, Người sử dụng có thể đặt bàn các nhà hàng hiện diện trên FEST.VN thông qua một số trang điện tử liên kết, ứng dụng liên kết hoặc các chức năng khác phục vụ mục đích liên kết được xây dựng và phát triển bởi các đối tác mà Công ty TNHH Fest có thỏa thuận liên kết (sau đây gọi tắt là “Trang liên kết”). Người sử dụng đồng ý rằng việc đặt bàn trực tuyến tại các nhà hàng hiện diện trên FEST.VN thông qua bất kỳ Trang liên kết nào nêu trên sẽ không thuộc phạm vi quản lý và trách nhiệm của FEST.VN và Công ty TNHH Fest. FEST.VN và Công ty TNHH Fest sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến việc đặt bàn qua Trang liên kết nêu trên hay cho bất kỳ tranh chấp nào xảy ra giữa Người sử dụng và các đối tác của FEST.VN liên quan đến việc đặt bàn này.

Xin lưu ý, các nội dung của Điều khoản sử dụng này có thể được FEST.VN (sau đây gọi tắt là “BQL”) thay đổi hoặc điều chỉnh mà không cần thông báo trước cho Người sử dụng.

I. Tài khoản sử dụng

1. Đăng ký tài khoản sử dụng

Người sử dụng khi sử dụng FEST.VN lần đầu tiên phải thực hiện việc đăng ký tài khoản theo đúng quy định của FEST.VN. Việc đăng ký tài khoản được thực hiện thông qua hai phương thức là đăng nhập bằng tài khoản Facebook của Người sử dụng hoặc đăng nhập mới bằng địa chỉ thư điện tử (email) và mật khẩu mới. Sau khi nhận được thông tin đăng ký, Ban Quản lý của FEST.VN sẽ gửi một thư điện tử kèm đường link kích hoạt tài khoản đến địa chỉ email mà Người sử dụng đã đăng ký. Việc đăng ký chỉ được xem là thành công khi Người sử dụng đã kích hoạt tài khoản thành công.

Các thông tin cá nhân của Người sử dụng sẽ được FEST.VN cam kết bảo mật theo quy định tại Điều II dưới đây.

Tài khoản được tạo trên FEST.VN không thể chuyển nhượng, chuyển giao lại cho người khác và chỉ được phép sử dụng cho mục đích đặt bàn và bình luận trên các trang review trên FEST.VN theo quy định tại Điều khoản sử dụng này.

2. Đăng nhập tài khoản

Sau khi hoàn tất việc đăng ký tài khoản trên FEST.VN, ở các lần truy cập sau, Người sử dụng chỉ cần đăng nhập bằng tài khoản đã đăng ký mà không cần đăng ký lại.

Người sử dụng tự chịu trách nhiệm bảo quản mật khẩu của tài khoản đã đăng ký. Người sử dụng phải chịu mọi trách nhiệm về tất cả các hoạt động truy cập từ tài khoản và mật khẩu của Người sử dụng trên FEST.VN, và các hoạt động nêu trên đều được coi như là việc truy cập của Người sử dụng đó, kể cả trường hợp tài khoản và mật khẩu của Người sử dụng đang được sử dụng bởi bên thứ ba một cách bất hợp pháp. Trong mọi trường hợp, FEST.VN sẽ không chịu trách nhiệm đối với các hành vi trái pháp luật và các hậu quả do các hành vi này gây ra bởi một bên thứ ba sử dụng trái phép tài khoản và mật khẩu của Người sử dụng.

Trường hợp Người sử dụng quên mật khẩu sử dụng, Người sử dụng có thể nhấp vào link Quên mật khẩu sử dụng tại phần đăng nhập. Tại đây, Người sử dụng cần nhập địa chỉ email đã sử dụng khi đăng ký tài khoản. BQL sẽ gửi một email kèm mật khẩu mới cho Người sử dụng đến địa chỉ email đã đăng ký của Người sử dụng.

Trường hợp phát hiện tài khoản của Người sử dụng đang bị sử dụng một cách bất hợp pháp hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật nào khác, Người sử dụng có thể thông báo cho BQL tại địa chỉ email: info@fest.vn. BQL sẽ kịp thời can thiệp và phối hợp cùng Người sử dụng giải quyết vấn đề tài khoản tại FEST.VN.

Người sử dụng có quyền thay đổi, cập nhật các thông tin tài khoản của mình. Tuy nhiên, FEST.VN có quyền khôi phục lại những cơ sở dữ liệu cũ của Người sử dụng trong trường hợp cần thiết để giải quyết các tranh chấp phát sinh, các yêu cầu kỹ thuật hoặc các hành vi pháp lý có liên quan đến việc vận hành an toàn của FEST.VN.

FEST.VN có quyền tạm ngưng hoặc xóa tài khoản của Người sử dụng mà không cần thông báo trước nếu phát hiện các thông tin Người sử dụng cung cấp có nội dung thiếu chính xác hoặc gian dối hoặc Người sử dụng có hành vi vi phạm Điều khoản sử dụng này hoặc vi phạm pháp luật.

Tài khoản của Người sử dụng ở các Trang liên kết không chịu bất kỳ sự quản lý nào của FEST.VN. Đồng thời, FEST.VN không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến các tài khoản của Người sử dụng ở các Trang liên kết.

II. Bảo mật thông tin Người sử dụng

Các thông tin mà Người sử dụng cung cấp trong suốt quá trình sử dụng chức năng đặt bàn và trang review trên FEST.VN bao gồm thông tin tên, nick name, ngày sinh, số điện thoại, thông tin đặt bàn … sẽ được bảo mật theo quy định tại Mục này. Các thông tin nói trên của Người sử dụng sẽ được FEST.VN sử dụng nhằm mục đích phục vụ cho dịch vụ đặt bàn và để nhận diện và liên lạc với Người sử dụng trong trường hợp cần thiết. Đồng thời các thông tin trên cũng được FEST.VN sử dụng cho mục đích chăm sóc khách hàng, thực hiện các thỏa thuận hợp tác, tổ chức chương trình khuyến mại, và các hoạt động xúc tiến thương mại khác.

Các thông tin trên của Người sử dụng cũng sẽ được chuyển đến các nhà hàng mà Người sử dụng đã đặt bàn, việc chuyển thông tin này nhằm mục đích phục vụ cho chức năng đặt bàn của FEST.VN. Người sử dụng theo đây đồng ý rằng việc chuyển thông tin này sẽ không vi phạm nghĩa vụ bảo mật của FEST.VN.

FEST.VN cam kết thực hiện và duy trì các biện pháp thích hợp để bảo đảm tính an toàn của tài khoản và tính bảo mật các thông tin của Người sử dụng. FEST.VN cam kết không mua bán, trao đổi hoặc chia sẻ các thông tin cá nhân của Người sử dụng cho bất kỳ bên thứ ba nào khác vì mục đích thương mại hoặc vi phạm cam kết được đặt ra trong điều khoản bảo mật này trừ trường hợp nêu tại các đoạn trên và trường hợp pháp luật có quy định khác.

Tuy nhiên, FEST.VN sẽ không chịu trách nhiệm khi thông tin của Người sử dụng bị tiết lộ trong những trường hợp sau đây:

 • Nhận được sự đồng ý của Người sử dụng.
 • Theo yêu cầu của quy định pháp luật hoặc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Thông tin bị tiết lộ bởi bên thứ ba bao gồm cả các đối tác của FEST.VN.

III. Nội dung thông tin trên FEST.VN

Người sử dụng thừa nhận rằng FEST.VN đã thực hiện mọi nỗ lực để đảm bảo tính xác thực của các thông tin trên FEST.VN. Người sử dụng cũng chấp thuận rằng BQL và các nhà hàng là đối tác của FEST.VN có toàn quyền thay đổi và cập nhật tất cả các thông tin trên FEST.VN mà không cần gửi thông báo trước tới Người sử dụng.

Các thông tin đăng tải trên FEST.VN được cung cấp bởi các nhà hàng đối tác, các user và đã được kiểm tra nghiêm ngặt qua hệ thống tiêu chuẩn của FEST.VN. Tuy nhiên, FEST.VN sẽ không đảm bảo tính xác thực của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào có thể xảy ra từ sự sai lệch của các thông tin trên.

IV. Quy trình đặt bàn

Người sử dụng sử dụng tài khoản đã đăng ký để sử dụng tính năng đặt bàn nhà hàng trên FEST.VN. Theo đó, Người sử dụng sẽ lựa chọn nhà hàng trên danh sách các nhà hàng được đăng tải trên FEST.VN. Sau đó, tại trang web của nhà hàng, người sử dụng sẽ chọn phương thức đặt chỗ trực tuyến qua trang điện tử bằng cách nhấp vào link Reservation hoặc phương thức đặt chỗ qua điện thoại bằng cách nhấp vào link Call.

Trường hợp người sử dụng chọn phương thức đặt chỗ trực tuyến qua website, Người sử dụng phải nhập các thông tin và chi tiết liên quan đến việc đặt chỗ. Sau khi Người sử dụng hoàn tất việc nhập các thông tin cần thiết, FEST.VN sẽ gửi email xác nhận chi tiết cho Người sử dụng liên quan đến việc đặt chỗ. Trường hợp Người sử dụng không nhận được email từ FEST.VN (dù đã kiểm tra hòm mail rác), người sử dụng vui lòng liên hệ email của BQL: info@fest.vn

Sau đó, nhà hàng mà Người sử dụng đã chọn sẽ điện thoại hoặc email đến Người sử dụng để xác nhận thông tin đặt chỗ. Người sử dụng lưu ý, trường hợp đến ngày đặt chỗ mà vẫn không nhận được điện thoại hoặc email từ phía nhà hàng, Người sử dụng cần liên hệ trực tiếp đến nhà hàng để biết thêm chi tiết. FEST.VN sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm gì trong sai sót, chậm trễ của nhà hàng trong việc liên hệ với Người sử dụng để xác nhận việc đặt chỗ.

Trường hợp người sử dụng chọn phương thức đặt chỗ qua điện thoại, người sử dụng sẽ liên hệ trực tiếp đến nhà hàng bằng cách nhấp vào link Call.

Việc đặt bàn chỉ được xem là hoàn tất khi Người sử dụng nhận được xác nhận đặt chỗ qua điện thoại hoặc email của Người sử dụng theo các quy định của Mục này. FEST.VN không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến mọi trường hợp mà Người sử dụng đặt bàn tại các nhà hàng của FEST.VN thông qua bất kỳ Trang liên kết nào của đối tác của FEST.VN.

V. Thay đổi và hủy bỏ nội dung đặt bàn

Trường hợp Người sử dụng muốn thay đổi thời gian đặt chỗ, Người sử dụng có thể hủy đặt chỗ cũ và đặt lại chỗ mới hoặc liên lạc trực tiếp đến nhà hàng để thay đổi thời gian đặt chỗ.

Người sử dụng đặt chỗ trực tuyến qua FEST.VN thì có thể hủy đặt chỗ trước giờ hẹn 2 giờ bằng cách sử dụng chức năng hủy đặt chỗ ngay trên trang cá nhân của Người sử dụng. Nếu quá 2 giờ so với giờ đã đặt chỗ, Người sử dụng có thể liên hệ trực tiếp đến nhà hàng để yêu cầu hủy đặt chỗ. Trường hợp Người sử dụng hủy đặt chỗ mà không báo trước cho nhà hàng, Người sử dụng có thể bị đưa vào danh sách đen và bị hạn chế việc sử dụng FEST.VN.

FEST.VN sẽ không chịu trách nhiệm cho các trường hợp thay đổi hoặc/và hủy thông tin đặt chỗ của Người sử dụng.

VI. Chia sẻ thông tin trên FEST.VN

Với tài khoản đã đăng ký, Người sử dụng có quyền bình luận trên các bài viết trên review của FEST.VN trong phạm vi cho phép. FEST.VN có quyền kiểm tra nội dung bình luận của Người sử dụng và có quyền xử lý hoặc xóa bỏ bình luận của Người sử dụng nếu nội dung đó thuộc các trường hợp sau đây:

 • Nội dung không phù hợp với thuần phong mỹ tục, đạo đức xã hội, có tính khiêu dâm, kích động, phỉ báng.
 • Nội dung chứa các thông tin quảng cáo, có tính thương mại.
 • Nội dung vi phạm pháp luật Việt Nam.
 • Nội dung không phù hợp với các quy định theo tiêu chuẩn riêng của FEST.VN.

Tuỳ từng mức độ của hành vi, FEST.VN có toàn quyền tạm ngưng hoặc xóa tài khoản của Người sử dụng đã đăng tải những nội dung vi phạm nêu trên mà không cần báo trước. Đồng thời, Người sử dụng sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung được đăng tải bằng tài khoản của mình.

Quyền sở hữu và sử dụng các bài review trên FEST.VN thuộc về các user và FEST.VN, Người sử dụng theo đây cam kết sẽ không sao chép, đăng tải và sử dụng các bài review này mà không được sự đồng ý trước bằng văn bản của FEST.VN. Người sử dụng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại cho FEST.VN nếu sao chép, đăng tải và sử dụng các bài review trên trái pháp luật.

VII Thanh toán

FEST.VN sẽ không thu bất kỳ khoản phí dịch vụ nào từ Người sử dụng cho chức năng đặt bàn và bình luận trên review. Trường hợp phát hiện bất kỳ nhân viên của FEST.VN hoặc nhân viên của nhà hàng là đối tác của FEST.VN có hành vi yêu cầu thu phí cho dịch vụ đặt bàn, Người sử dụng vui lòng liên hệ với địa chỉ email của BQL: info@fest.vn để chúng tôi kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm. Người sử dụng hiểu và chấp thuận rằng FEST.VN sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp Người sử dụng tự nguyện đưa cho nhân viên của FEST.VN hoặc nhân viên của nhà hàng là đối tác của FEST.VN phí dịch vụ trên. FEST.VN không chịu trách nhiệm liên quan đến việc Người sử dụng phải thanh toán bất kỳ khoản phí phát sinh hay phụ phí nào liên quan đến việc đặt bàn tại các nhà hàng trên FEST.VN thông qua các Trang liên kết của đối tác của FEST.VN.

VIII Miễn trách nhiệm

Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, FEST.VN sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với Người sử dụng hay bên thứ ba nào về bất kỳ thiệt hại xảy ra từ các trường hợp bất khả kháng hay các trường hợp nằm ngoài phạm vi kiểm soát như lỗi thiết bị máy tính, đường truyền tín hiệu, các truy cập trái phép, lỗi virus, lỗi đến từ nhà cung cấp dịch vụ đường truyền, ảnh hưởng từ thời tiết xấu (lũ lụt, động đất hoặc các thiên tai khác), các sự cố như cháy nổ, chiến tranh, nổi loạn, hoạt động khủng bố, bạo động, đình công và các vấn đề liên quan đến sự kiện bất khả kháng được quy định theo quy định pháp luật Việt Nam.

Các thông tin đặt bàn trên FEST.VN được cung cấp bởi các nhà hàng là đối tác của FEST.VN. Do đó FEST.VN sẽ không chịu trách nhiệm đối với trường hợp nhà hàng đã đầy chỗ. FEST.VN không chịu trách nhiệm với bất kỳ thiệt hại phát sinh liên quan đến chất lượng dịch vụ và thức ăn của nhà hàng.

Tất cả các thông tin từ các user trên FEST.VN chỉ dành cho việc tham khảo. FEST.VN không đại diện hoặc đảm bảo cho bất kỳ phát ngôn hay nội dung với bất kỳ mục đích nào từ các bài viết của user trên FEST.VN.

Trong mọi trường hợp, FEST.VN và Công ty TNHH Fest sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại phát sinh từ việc mất quyền sử dụng hay quản lý dữ liệu của Người sử dụng trên FEST.VN hay các Trang liên kết khác nếu có.

IX. Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả các tài nguyên và quyền sở hữu trí tuệ trên FEST.VN đều thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH Fest được bảo vệ bởi pháp luật về sở hữu trí tuệ. Người sử dụng có quyền sử dụng FEST.VN với mục đích cá nhân hay nội bộ không nhằm mục đích kinh doanh.

Nếu không có sự đồng ý của Công ty TNHH Fest bằng văn bản, tất cả các cá nhân, tổ chức truy cập, xem và/hoặc sử dụng FEST.VN không được tự ý sao chép, sử dụng lại với bất kỳ phiên bản nào khác hoặc thay đổi, sửa đổi, mô phỏng lại, xuất bản, cấp phép, tạo lập các nội dung phái sinh, phân phối hoặc khai thác thương mại bất kỳ tài liệu nào bao gồm văn bản, hình ảnh, đồ hoạ, video, audio, mã phần mềm, thiết kế giao diện người dùng hay biểu tượng từ trang web này hoặc bán hay bán lại bất kỳ thông tin, phần mềm, sản phẩm hoặc dịch vụ nào có được từ trang web. Các cá nhân, tổ chức trên có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm trước pháp luật. Ngoài ra người sử dụng cam kết sẽ không:

 • Sử dụng FEST.VN hoặc các nội dung của FEST.VN vì bất kỳ mục đích thương mại nào không được phép;
 • Thực hiện bất kỳ việc đặt bàn nào mang tính chất đầu cơ, giả dối hoặc gian lận;
 • Truy cập, điều chỉnh hoặc sao chép bất kỳ nội dung hay thông tin nào của FEST.VN bằng việc sử dụng bất kỳ thiết bị tự động, phần mềm thu thập dữ liệu, hoặc các phương tiện tự động hóa khác hoặc bất kỳ quy trình thủ công nào vì bất kỳ mục đích nào khi chưa có văn bản cho phép từ trước;
 • Dùng các thủ đoạn để tránh né các biện pháp khác được sử dụng để ngăn ngừa hoặc hạn chế việc truy cập vào FEST.VN;
 • Bán lại, sử dụng, sao chép, điều chỉnh, hiển thị, tải về hoặc mô phỏng lại bất kỳ nội dung hoặc thông tin, phần mềm, sản phẩm hoặc dịch vụ nào có sẵn trên FEST.VN vì bất kỳ hoạt động hay mục đích thương mại hoặc cạnh tranh nào;
 • Chắp ghép, sao chép hay lồng ghép bất kỳ phần nào của FEST.VN vào bất kỳ trang web nào khác khi chưa có văn bản cho phép trước của chúng tôi;
 • Vi phạm hoặc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền khác bao gồm nhưng không giới hạn ở bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu thương mại, pháp luật điều chỉnh bí mật thương mại, quyền bí mật đời tư;
 • Sử dụng FEST.VN bằng bất cứ cách nào có thể gây tổn hại, vô hiệu hóa, quá tải, hoặc làm ảnh hưởng hoặc gây trở ngại với việc sử dụng FEST.VN hoặc thiết bị điện tử của người dùng khác, hoặc gây thiệt hại, gián đoạn hoặc hạn chế các chức năng của bất kỳ phần mềm, phần cứng, hoặc thiết bị viễn thông nào;
 • Cố gắng truy cập trái phép vào FEST.VN, bất kỳ trang web có liên quan nào, các tài khoản khác, hệ thống máy tính, hoặc các mạng kết nối vào FEST.VN, thông qua việc xâm nhập, khai thác mật khẩu, hoặc bất kỳ phương tiện nào khác;
 • Làm bất cứ điều gì khác mà có thể gây thiệt hại cho FEST.VN hoặc các tác động tiêu cực khác.

XI. Khiếu nại và tranh chấp

Trường hợp Người sử dụng có ý kiến về chức năng đặt bàn hoặc ý kiến về nội dung các bài viết trên FEST.VN, vui lòng gửi đến địa chỉ email của BQL của FEST.VN: info@fest.vn.

Các bất đồng, tranh chấp phát sinh từ việc sử dụng FEST.VN này sẽ được giải quyết theo pháp luật hiện hành của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và tại Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam.

Trong trường hợp có bất kỳ điều khoản nào được xác định là không có hiệu lực thi hành hoặc vô hiệu thì các điều khoản còn lại vẫn có hiệu lực thi hành.